Heb ik recht op verhuiskostenvergoeding? 4 regelingen in het kort

Help! Je moet ineens (noodgedwongen) verhuizen, maar je eigen budget laat dit niet toe. Begrijpelijk dat je je afvraagt: heb ik recht op vergoeding van mijn verhuiskosten?

Gelukkig zijn er verschillende situaties waarin je in Nederland een vergoeding kan krijgen voor je verhuiskosten. In dit artikel gaan we in op de vier meest voorkomende vormen van verhuiskostenvergoeding. Voor iedere vorm vertellen we in het kort wat de voorwaarden zijn. In de meeste gevallen moet je wat extra onderzoek doen om te kijken of je met jouw specifieke situatie in aanmerking komt. Verhuiskostenvergoedingen komen namelijk altijd met een hoop kleine lettertjes en voorwaarden. In ieder geval helpen je hopelijk een stuk in de goede richting!

vrouw met rekenmachine rekent uit of zij recht heeft op verhuiskostenvergoeding
Foto van Freepik

Heb ik recht op een verhuiskostenvergoeding?

In het kort zijn er vier situaties waarin je recht kunt hebben op een verhuiskostenvergoeding:

 • Je gaat verhuizen op verzoek van je werkgever.
 • Je moet (tijdelijk) verhuizen omdat je huurwoning gesloopt of gerenoveerd wordt.
 • Je kunt om gezondheidsredenen niet meer in je huidige woning blijven wonen.
 • Je zit in de bijstand en moet verhuizen vanwege een noodsituatie

Regeling 1: Verhuiskostenvergoeding werkgever

Ge je verhuizen om dichter bij je werk te gaan wonen? Dan kun je recht hebben op een vergoeding van je werkgever. Dit kan ook van toepassing zijn als je vanuit het buitenland naar Nederland verhuist. Let op: je werkgever is dit niet per definitie verplicht.

Of jij recht hebt op een verhuiskostenvergoeding van je werkgever, kun je terugvinden in je CAO of arbeidsovereenkomst. Maar in alle gevallen staat vragen natuurlijk vrij, want niet geschoten is altijd mis!

Over het algemeen kunnen de volgende verhuiskosten vergoed worden door een werkgever:

 • Kosten voor een verhuisbedrijf
 • Dubbele huur/woonlasten ten gevolge van de verhuizing
 • Bijkomende kosten, zoals herinrichtingskosten, stofferingskosten, etc.

Is de verhuiskostenvergoeding belastingvrij?

De verhuisvergoeding van je werkgever is vrijgesteld van belasting mits hij aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Naast de werkelijke kosten voor het overbrengen van de inboedel (de kosten van het verhuisbedrijf), bedraagt de vergoeding maximaal €7750,-
 • De verhuizing vindt plaats binnen 2 jaar na aanvang van het dienstverband of overplaatsing.
 • De oude woonplaats was minimaal 25 kilometer verwijderd van het werk, en door de verhuizing is de afstand met ten minste 60% verminderd.
 • In sommige gevallen kun je ook een belastingvrije verhuisvergoeding krijgen als je een dienstwoning moet verlaten.

Regeling 2: Vergoeding verhuiskosten bij sloop of renovatie huurwoning

Als je je huurwoning verplicht (tijdelijk) moet verlaten omdat deze gerenoveerd of gesloopt wordt, heb je recht op een verhuiskostenvergoeding van je verhuurder. Sinds 28 februari 2023 is het minimale bedrag voor deze vergoeding vastgesteld op €7156,-.

Een aantal voorwaarden voor deze verhuisvergoeding:

 • Moet je je huurwoning tijdelijk verlaten en dus twee keer verhuizen? Dan heb je maar één keer recht op een vergoeding
 • Deze regeling geldt alleen voor zelfstandige woonruimten, woonwagens en standplaatsen. Huur je een kamer, dan heb je geen recht op een verhuisvergoeding. Je kunt het natuurlijk alsnog aan je verhuurder vragen.
 • De verhuurder mag de verhuiskostenvergoeding ook in natura aanbieden, door de verhuizing voor je te regelen. Je mag dit echter weigeren en om een financiële vergoeding vragen.

Op de site van de Rijksoverheid vind je de exacte voorwaarden voor de verhuisvergoeding.

Denk jij dat je recht hebt op een verhuisvergoeding van je verhuurder, maar is deze nog niet aan je aangeboden? Dan kun je deze schriftelijk aanvragen. Op de site van het Juridisch Loket vind je een voorbeeldbrief voor het aanvragen van een verhuiskostenvergoeding.

Regeling 3: Verhuiskostenvergoeding WMO: om gezondheidsredenen verhuizen

Stel: je kunt om gezondheidsredenen niet meer in je huidige woning blijven wonen. Je kunt bijvoorbeeld niet goed meer (trap)lopen en daardoor niet zelfstandig gebruik maken van je woonruimtes. Dan heb je misschien recht op verhuiskostenvergoeding vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze vraag je aan via het WMO-loket van je gemeente. In sommige gemeentes heeft deze dienst een andere naam, zoals sociaal loket, zorgloket, welzijnsloket, of steunpunt.

Tip: Op de site van AllesZelf vind je een handige tool om snel contactgegevens van het WMO-loket van jouw gemeente te vinden.

Hoe werkt dit? Als je een hulpvraag indient bij het WMO-loket van je gemeente, wordt er samen met jou gekeken naar de beste oplossing voor jouw situatie. De gemeente maakt dan ook financiële overwegingen. Zij kijken of je met bepaalde aanpassingen toch in je huidige woning kunt blijven. Is dit niet mogelijk of zijn de aanpassingen erg duur, dan kun je een verhuisindicatie krijgen.

Met een verhuisindicatie krijg je voorrang op aangepaste huurwoningen en heb je recht op een vergoeding van je verhuiskosten. De hoogte van de vergoeding verschilt per situatie en gemeente. In alle gevallen is het belangrijk dat je ruim voor je gewenste verhuisdatum contact opneemt met het WMO-loket.

Regeling 4: Bijzondere Bijstand bij verhuizen (voor noodsituaties)

Soms kun je een verhuiskostenvergoeding krijgen van de gemeente als je vanwege een noodsituatie moet verhuizen en dit zelf niet kunt betalen. Bijvoorbeeld bij een scheiding, als je oude huis te klein of te duur is of bij ziekte.

De precieze voorwaarden voor bijzondere bijstand bij verhuizen verschillen per gemeente, maar over het algemeen geldt:

 • Je hebt alleen recht op een vergoeding als je verhuist binnen Nederland. Dus niet als je naar het buitenland verhuist.
 • Je vraagt de vergoeding voor de verhuizing aan bij de gemeente waaruit je vertrekt. (de gemeente van je oude adres)
 • Sommige gemeentes geven ook een vergoeding voor bijkomende kosten zoals dubbele huur of inrichtingskosten.
 • Je hebt alleen recht op een vergoeding als je inkomen onder een bepaalde grens ligt. Over het algemeen kun je er van uitgaan dat deze grens rond het bijstandsniveau ligt. De huidige hoogte van de uitkeringsbedragen van de bijstand vind je hier. Er wordt ook gekeken naar je vermogen (je spaargeld en kostbare spullen).
 • Verdien je meer dan het bijstandsniveau, maar kun je de verhuizing toch niet betalen? In sommige gevallen worden je verhuiskosten dan toch gedeeltelijk vergoed of ontvang je de vergoeding in de vorm van een lening.

Omdat de regels voor bijzondere bijstand bij verhuizen verschillen per gemeente, is het verstandig om ruim van tevoren te informeren of jij met jouw specifieke situatie recht hebt op bijzondere bijstand.

Heb jij ervaring met verhuiskostenvergoedingen die je graag wilt delen? Of heb je vragen die niet in deze verhuistip beantwoord zijn? Laat dan hier onder een reactie achter!

door  Valine | 11-05-2023 |
Reactie (2)

Reactie

 • A.Kiss

  Geachte Meneer /mevrouw,

  Ik heb een vraagje ,mijn familie en ik we zijn verhuizd in een logeerwoning bijna 1 maand. en heb Ik gehoord van de verhuzenkosten en ik wil graag weten dan we kunnen ondersteuning krijgen. en waar? en wat/

  • Valine

   Beste meneer of mevrouw,

   Misschien kunt u bijzondere bijstand krijgen. U kunt dit het beste vragen bij uw gemeente. Zij kunnen u vertellen voor welke verhuiskostenvergoeding u in aanmerking komt. Ik wens u veel succes!

Reageer